Information og pris til kommunen

Prisen for forløbet er i 2022: 1779 kr/uge, eksklusiv moms.

Samlet årlig 2022-pris : 92.500 kr eksklusiv moms.

Der er løbende optag.

Det får borgeren

  • Et opkvalificerende forløb med henblik på arbejde i socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien eller beslægtede arbejdsområder (fx ansættelse i peer-to-peer projekter som aktuelt udbredes i behandlingspsykiatrien)
  • Mulighed for altid at kunne komme i kontakt med en af MB konsulenterne – også efter arbejdstid
  • En vejleder/mentor på praktikstedet
  • Opfølgning på praktikstedet minimum tre gange, eller efter behov
  • Et personligt tilrettelagt forløb med hensyntagen til borgerens arbejdsevne og progressions muligheder
  • Et netværk af andre i samme situation
  • Hjælp til at finde arbejde undervejs i forløbet
  • Jobvejledning og coaching (CV, ansøgning, forberedelse til jobsamtale m.v.)
  • Desuden deltager MB-konsulenterne i al undervisning, således at vi har et tæt kendskab til den enkelte, og kan støtte ved behov.

MB forløbet tager udgangspunkt i elementer fra den evidensbaserede IPS model (Individual placement support).

Hvis sagsbehandleren ønsker skriftlig eller telefonisk opfølgning gives det, når det ønskes. Vi udarbejder også progressionsrapporter og statusbeskrivelser når det efterspørges af sagsbehandler.

Forløbet kan indeholde en arbejdsprøvning og vurdering af arbejdsevnen. Der kan desuden etableres en 4 ugers snusepraktik inden opstart, såfremt der er behov for dette.

Frem til nu har forløbet været succesfyldt for ca. 75  % af deltagerne, således at de har opnået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet i form af ordinært arbejde, flexjob, løntilskudsjob, vikararbejde og frivilligt arbejde.

Kontakt os

Elisabeth Rix
Lærer og MB konsulent

Lars Clemen Lorck
Ergoterapeut og MB konsulent

Telefon 2398 3799

Mail mb@dsinettet.dk