En anderledes brik

Socialstyrelsens evaluering af MB storskalaprojekt:

Der er god grund til at ansætte medarbejdere, der ud over faglige kvalifikationer også har erfaring som brugere af psykiatrien. Men det kræver målrettet planlægning, uddannelse og skræddersyede forløb. Det viser rapporten “En anderledes brik”

Veldokumenteret projekt
I tre år fulgte det tidligere Videnscenter for Socialpsykiatri projektet tæt og indsamlede viden om MB-modellen fra ledere, kolleger, brugere og MB’erne selv. Arbejdet udmundede i rapporten “En anderledes brik”. Rapporten peger bl.a på tre områder, hvor MB’erne sætter et positivt fingeraftryk. De skaber større opmærksomhed på brugervinklen, de tilfører arbejdspladsen ny faglig viden og endelig er de med til at sætte fokus på arbejdsmiljøet – til gavn for både brugere og kolleger.

Rapporten dokumenterer bl.a., at det kan betale sig for kommunerne at investere i at få mennesker med psykisk sygdom tilbage på arbejdsmarkedet. Og så viser rapporten, at psykisk sårbare mennesker kan blive aktive og værdifulde medarbejdere i social- og sygehuspsykiatrien, og dermed undgå at blive langtidsparkeret på passiv forsørgelse.

Læs rapporten her