Fonden NETTET

Fonden NETTET har dels til formål at skabe rammer for drift og udvikling af døgn- og dagbehandlingstilbud, aktivitets- og væresteder, udslusnings- og akutboliger, beskæftigelses-, fritids- og uddannelsestilbud eller andre relevante tilbud til borgere med en psykisk sygdom/ en psykisk sårbarhed, og dels til formål at yde støtte af administrativ, faglig eller anden art til De Selvejende Institutioner NETTET.

Fonden NETTET skal i sit arbejde sikre, at de fire værdier: nærvær, respekt, faglighed og ansvarlighed alle er gældende og ligger til grund for løsningen af Fonden NETTET’s opgaver. Fonden NETTET’s virke skal således styrke den faglige og organisatoriske kultur, der er kendetegnende for De selvejende Institutioner, der er oprettet i NETTET’s navn. Formålet søges opnået gennem administrativ, økonomisk og faglig konsulentbistand til eksisterende fonde og evt. andre aktører, samt ved etablering af nye relevante tiltag for målgruppen.

Fondens formål er almennyttigt/velgørende.