Formål og baggrund

Formål
MB-forløbet bygger på den filosofi, at psykiatrien kan styrkes ved at drage nytte af den viden, som mennesker med en sundhedsfaglig, pædagogisk eller socialfaglig uddannelse og brugererfaring har.

Mennesker, der selv har gennemlevet en psykisk lidelse er ressourcepersoner, der har både viden og erfaring at dele ud af. De har mærket sygdommen på egen krop, men har også oplevet, at det kan lykkes at komme videre, at mestre sygdommen. Det gør dem til rollemodeller, der kan være med til at understøtte håb og tro på fremtiden hos nuværende brugere.

Baggrund
Ideen med at ansætte brugere i psykiatrien stammer fra USA og England, hvor man gennem mange år har praktiseret denne form for ansættelser.

Det har der ikke været tradition for her i landet, hvor mange stadig har en forestilling om, at man med en sindslidelse ikke kan have et arbejde. Der er derfor stort behov for at skabe et mere nuanceret billede af de mennesker, som har en psykiatrisk diagnose, og de forudsætninger og kvalifikationer de er i besiddelse af i en jobmæssig sammenhæng.

På den baggrund blev det landsdækkende projekt “Medarbejdere med Brugererfaring” iværksat. Det var Uddannelsesafdelingen i Psykiatrien i Århus Amt, som tidligere havde kørt et pilotprojekt, der var koordinator for det landsdækkende projekt, og herfra blev der ydet konsulentbistand til de lokale projekter – bl.a. det i Storkøbenhavn under NETTET. Projektperioden udløb juni 2007.

Projektet har givet positive resultater og NETTET udbyder derfor nu MB-forløbet.

Formålet med MB-forløbet

  • Styrke psykiatrien ved at drage nytte af den viden, som mennesker med brugererfaring har
  • At støtte mennesker med brugererfaring i at fastholde eller genoptage et arbejdsliv
  • At samle erfaringer med hvad der skal til for mennesker med brugererfaringer kan fastholde eller genoptage et arbejdsliv.
  • At få beskrevet hvilke faglige og personlige kompetencer en medarbejder med brugererfaring skal have for at kunne arbejde i psykiatrien
  • At skabe et mere nuanceret billede af mennesker med psykiatriske diagnoser og disse menneskers kvalifikationer i jobmæssige sammenhænge
  • Nedbryde fordomme samt give brugere håb ved, at MB’erne kan fungere som rollemodeller.