Hvem kan blive MB’er?

Har du en sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk uddannelse?

Har du, eller har du haft en psykisk sygdom/sårbarhed?

Har du lyst at bruge din uddannelse og dine sygdomserfaringer i et job i (social)psykiatrien eller beslægtede arbejdsområder?

Hvis ja så har du mulighed for at deltage i MB forløbet.

Hvad kræver det at blive MB’er
Udover ovennævnte skal du have din sygdom så meget på afstand at du kan sætte et andet menneske i centrum, du skal også være indstillet på at være åben om dit sygdomsforløb og din vej til recovery, både overfor personale og de mennesker du arbejder med.

Deltagelse i forløbet sker i samarbejde med din kommune. Du kan være ledig og arbejdssøgende, førtidspensionist eller sygemeldt.

Alle forløb tilrettelægges individuelt, i forhold til dine ressourcer og hvad du bedst kunne tænke dig. Undervisningen hver anden fredag er dog obligatorisk.

Der kræves 80% fremmøde, både i praktikken og til undervisningen, for at få bevis på at have gennemgået forløbet.

Vi finder et praktiksted til dig og inden du starter i praktik, er leder og personale informeret om, hvad deltagelse i MB forløbet indebærer.