Info til praktiksteder

Praktiksteder til MB’ere kan findes i socialpsykiatrien, distriktspsykiatrien eller behandlingspsykiatrien.

Hvis man ønsker at være praktiksted, kan man få MB konsulenterne ud at fortælle om forløbet og hvad det indebærer.

Som udgangspunkt er det gratis for en arbejdsplads at blive praktiksted.

Stedet skal stille en vejleder til rådighed i min. ½ time ugentligt, derudover skal vejlederen deltage i opfølgningsmøder der afholdes min. 3 gange i forløbet.

Praktikstedet har altid mulighed for at kontakte MB konsulenterne ved behov, så de får hjælp ved problemer.

En MB’er skal indgå på lige fod med de øvrige medarbejdere, dvs. deltage i møder og supervision.

For medarbejderne er en MB’er et input til den øvrige tværfaglighed i gruppen – de har levede brugererfaringer, som de gerne deler, når det er relevant.

For brugerne er en MB’er et bevis på, at man kan komme sig og få et andet liv.