MB forløbets historik og organisering

Med baggrund i mange års erfaringer med at ansætte medarbejdere med brugererfaringer i bl.a. England og USA, har projekter i Danmark siden 2001 afprøvet og tilpasset en MB model. MB modellen er en metode til jobskabelse og rehabilitering af personer med en tidligere eller nuværende psykiatrisk diagnose. Formålet med projekterne har været at afprøve og tilpasse de internationale erfaringer i dansk kontekst.

Fra 2001-2004 blev der således gennemført et pilotprojekt i daværende Århus amt, der viste så gode resultater med at uddanne og ansætte MB’ere, at der blev bevilliget midler til et landsdækkende storskalaprojekt. Dette landsdækkende projekt løb fra 2004-2007 og i 2006 blev DSI NETTET I en del af projektet.

Ved projektets afslutning i 2007 besluttede DSI NETTET I at køre MB forløbet videre på selvstændig basis.