MB forløbet

Grundlaget for MB forløbet, er at praktik- og uddannelsesdelen hænger uløseligt sammen, og foregår i et tæt parløb. Den teoretiske undervisning kan umiddelbart bruges, ligesom praksis kan bringes med ind i det teoretiske rum.

Indhold
Der undervises bl.a. i følgende emner:
At bruge egne erfaringer, recovery, seksualitet, relationsarbejde, at passe på sig selv, krop og psyke, narrativer i hverdagen, jobværdier og jobsøgning, læring, lovstof og etik, diagnoser og medicin, psykosocial rehabilitering.

Al undervisning er relateret til mennesker med psykisk sårbarhed.

Formål
Formålet med undervisningen er dels at give deltagerne et fagligt løft og kvalificere dem til at arbejde i (social)psykiatrien, dels at ruste dem til at bruge egne erfaringer med psykisk sygdom i relationsarbejdet. Et særligt formål er at give deltagerne mulighed for at bruge hinandens erfaringer, det bruges den første time af undervisningsdagen på.

Hvor og hvornår?
Undervisningen finder aktuelt sted i i lokaler ved Enghave Plads (Kbh V).  Der er undervisning hver anden fredag i lige uger, fra kl. 10 til 14.

Der er løbende optag.

Forløbet
MB-forløbet er et 1-årigt forløb. På grund af det løbende optag vil det være forskelligt i hvilken rækkefølge deltagerne modtager undervisningen, men ved afslutningen vil alle have gennemgået det samme.

Kursusbevis
Der udstedes kursusbevis ved tilfredsstillende fremmøde og opgaveløsning.