Opfølgningsundersøgelse

“Opfølgningsundersøgelse af storskalaprojekt. Medarbejder med brugererfaring – en rapport om en succes inden for rehabilitering og jobplacering”.

Denne rapport opsamler, analyserer og formidler resultaterne af en opfølgningsundersøgelse,som er gennemført i 2010 for at undersøge holdbarheden af de gode resultater, som blev opnået ved MB-storskalaprojektet i 2004-2007.

Undersøgelsen dykker ned i resultaterne målt 2-3 år efter projektets afslutning, herunder ikke mindst, om deltagernes arbejdsmarkedstilknytning og andre positive udviklingstræk har kunnet fastholdes, efter at projektet har sluppet deltagerne.

Rapporten er udarbejdet af Videnscenter for Socialpsykiatri.

Download rapporten her