Portræt af Gudmunda Arnadottir (kaldet Mynte), 37 år, lærer & MB’er:

Psykisk lidelse og læreruddannelse blev adgangsbillet til drømmejob

Mit MB forløb, mit arbejde, min bipolar-gruppe, mine venner og familie. Jeg har noget kørende på alle niveauer, både professionelt og privat. Og på den måde kan jeg sige at jeg er kommet mig, fordi det er så meningsfyldt det hele. Jeg ligger ikke længere hjemme så sofaen.  Jeg har det faktisk bedre nu end før jeg blev syg.

Som 20 årig student pakker Mynte sin røde kuffert og flytter fra Island til Danmark for at starte sit voksenliv. Mynte møder sin mand, hun tager en folkeskolelæreruddannelse, har succes som lærer og føder i 2008 et rigtigt ønskebarn. Det kan umiddelbart lyde som en ret almindelig livshistorie – det er det bare ikke. Indtil 30 års alderen oplever Mynte perioder med depressive symptomer og andre perioder hvor tingene kører ualmindeligt stærkt for hende. Denne tilstand får først et navn da Mynte, under sin barsel med sønnen, på dramatisk vis indlægges med en blandingstilstand af både at være depressiv og manisk på samme tid. Hun får diagnosen bipolar affektiv sindslidelse.

De næste år bliver en vekselvirkning mellem vikariater i folkeskolen, opstart af selvstændig garnbutik, at være skiftevis syg og rask, at passe sin behandling, at få familielivet til at køre og forsøge at finde en vej tilbage på arbejdsmarkedet:

”Mens jeg gik på sygedagpenge søgte jeg jobs og blev også indkaldt til mange samtaler i folkeskolen, men jeg kunne ikke fortælle jeg havde bipolar lidelse. Til samtalerne følte jeg, at jeg lagde bånd på mig selv og jeg tror det er derfor jeg ikke fik de job – de har kunnet fornemme at der var noget jeg ikke fortalte. Samtidig vidste jeg, at min lidelse ville have en betydning for mit arbejde, og at jeg ikke længere havde de bedste forudsætninger for at udføre det…”.

Via behandling, udvikling af egne mestringsstrategier og et godt netværk, bliver Mynte mere og mere stabil. Mynte er efterhånden afklaret med at hun ikke kommer tilbage i folkeskolen – arbejdet er for stressende og uforudsigeligt. I stedet begynder hun at undersøge mulighederne for at anvende hendes egne psykiatriske erfaringer i professionel sammenhæng og støder på MB forløbet. Mynte får bevilget en revalidering og starter på forløbet i april 2014:

”MB forløbet har først og fremmest givet mig et netværk. Men også et frirum hvor man kan være sig selv og en tro på, at jeg godt kan komme videre. Og så har I skaffet mig det job jeg har i dag. Havde det ikke været for MB så havde jeg aldrig set det stillingsopslag, som var meget internt. Der var kun ganske få der så det”.

Mynte arbejder nu som underviser og tovholder på ’Projekt Din Gode udskrivning’. Jobbet indeholder den kombination af opgaver som hun har drømt om, hvor hun kan bruge egne psykiatriske erfaringer i en professionel kontekst, kombineret med hendes undervisningserfaring. Mynte underviser medarbejdere, patienter og pårørende på psykiatriske afdelinger i ’Udskrivningsguiden’ som er et recoveryorienteret patientværktøj. Derudover løser hun administrative opgaver og er ved at udarbejde en undervisningsvejledning der skal bruges fremadrettet i projektet. Mynte er ansat 25 timer ugentligt i en ordinær projektstilling der udløber i februar 2015. Mynte er derfor allerede i gang med at søge videre indenfor samme område. Mynte er ikke i tvivl om, at det er indenfor peer-to-peer feltet at hendes fremtidige karriere skal udfoldes:

”Mit job giver så meget mening. Det er udfordrende og jeg kan bruge mig selv og bruge min hjerne. Jeg er det helt rigtige sted nu”.

Sidste nyt, Februar 2015: Mynte er netop blevet ansat som projektmedarbejder i Kompetencecenteret for Rehabilitering og Recovery, hvor hun skal være med til at udvikle og drive en ny Recoveryskole.

Læs mere om Projekt Din gode udskrivning på: www.udskrevet.dk

Faglig og psykiatrisk karriere:

1997: Flytter fra Island til Danmark

2002: Depression i forbindelse med stress

2005: Uddannet folkeskolelærer

2005-2010: Folkeskolelærer

2008: Får en lille velskabt søn

2009: Første indlæggelse og diagnose

2009-2011: Ambulant behandlingsforløb

2010: Anden indlæggelse og afskedigelse fra lærerjob

2010-2012: Selvstændig, åbner og driver garnforretning

2013: Første møde med bipolargruppen

2014: Frivillig i bipolargruppen, mødeleder og tovholder for sociale arrangementer

2014: MB uddannelse, april 2014

2014: Ordinær projektansættelse. Underviser og tovholder 25 t. ugl. i ’Projekt Din Gode Udskrivning’, Region H Psykiatri. Revalidering sat på stand-by. Tilknyttet MB forløbet og følger undervisningen hver 2. fredag.

2015: Ordinært job. Ansat i Region H Psykiatri (udvikling og drift af ny Recoveryskole)