Portræt af Otto Sørensen, 51 år, lærer og MB’er, i fleksjob som aktivitetsmedarbejder:

At genvinde sin arbejdsidentitet via idræt og relationsarbejde

Min sygdom har altid påvirket min tilknytning til arbejdsmarkedet. Allerede som helt ung tænke jeg, at jeg ikke kunne blive til noget. Jeg havde det ikke godt og der var ikke nogen der fortalte mig, at jeg måske var depressiv. Så det tog mange år før jeg fik taget mig sammen til at tage en uddannelse. Det var den årgang hvor der var kæmpe arbejdsløshed, og en kæmpe gruppe unge der bare fik lov at passe sig selv – dem var jeg én af. Jeg havde ikke det dér drive til at blive til noget.

På trods af denne start på ungdoms – og voksenlivet fik Otto gennemført en folkeskolelærer uddannelse og arbejdede efterfølgende et år i folkeskolen og seks år som efterskolelærer. Hans depressioner blev dog sværere og det blev mere og mere vanskeligt at passe jobbet som efterskolelærer. I 2002 kastede han håndklædet i ringen, blev sygemeldt og mistede kort efter sit arbejde. På dette tidspunkt var Otto midt i trediverne og det var først på dette tidspunkt, at han fik kontakt til det psykiatriske behandlingssystem. Otto kom i dagbehandling og senere i døgnbehandling. Diagnoserne lød på depression og spiseforstyrrelsen atypisk bulimi.

Nogle år senere blev Otto, via en arbejdsprøvning i køkkenet i Idrætshuset, tilkendt fleksjob og ansat samme sted. Otto har i sin ansættelse varetaget flere forskellige funktioner, aktuelt er han aktivitetsmedarbejder i den selvejende Idrætsforeningen Kæmperne, som deler lokaler med Idrætshuset. Otto siger om sit job:

”Dét der giver mig rigtig meget i mit job er, at kunne være noget for andre. Det er en stor del af min identitet og det giver mig et kick… Mit job handler selvfølgelig om idræt, men det handler lige så meget om at skabe nogle gode rammer for de mennesker der kommer i vores regi”.

For Otto handler hans arbejde om, at kunne rumme mange slags mennesker, både på deres gode og dårlige dage. Det er vigtigt at alle der benytter idrætstilbuddene får en god oplevelse, uanset om man er veltrænet eller nybegynder. Ottos forudsætninger for at varetage jobbet begrunder han både i sin faglige uddannelse og sine egne oplevelser med livets skyggesider:

”Via min lærerfaglige baggrund har jeg øje for dem der står lidt i periferien – det er vigtigt at de også bliver set. Derudover har jeg jo mine egne erfaringer og har selv haft nogle oplevelser der kan være parallelle. Ofte er det ikke nødvendigt at præsentere min egen historie. I stedet signalerer jeg, at dét kender jeg, på en eller anden usynlig måde, godt”.

I starten af ansættelsen opfordrede Ottos leder ham til, at tage MB forløbet. Otto var således ikke i praktik under forløbet, men passede sit fleksjob og fulgte sideløbende undervisningen hver anden fredag:

”Hver fredag når jeg kiggede på skemaet og så hvad vi skulle have, så tænkte jeg: ’hvad kan jeg lære af det’. Men jeg cyklede derud og jeg blev altid positivt overrasket og tænkte når jeg cyklede hjem igen: ’Ok Otto, hvor dum kan du være – selvfølgelig har de forberedt noget, der rækker ud over det du ved”.

Udover den faglige undervisning var den ’usynlige læring’ af stor betydning for Otto:

”Jeg var virkelig glad for forløbet. Det var stærkt at opleve de forskellige medkursisters vanskeligheder og tilbagemeldinger fra praktikken og se, at de også fandt deres egen vej i det… Det er nok dét MB forløbet gør – det klæder dig på til at finde din egen vej. Forløbet er med til at skabe troen på at psykiske vanskeligheder kan være en ressource samtidig med at det også er en forhindring. Det er jo begge ting på samme tid”.

Læs mere om IFK (IdrætsForeningen Kæmperne) på: www.ifk98.dk

Læs mere om Idrætshuset på: www.idraetshus.dk

Faglig og psykiatrisk karriere:

1990-1994: Uddannelse, folkeskolelærer

1995-2002: 1 år i folkeskolen, 6 år på efterskole

2002: Sygemeldes og opsiges fra lærerjob. Opstarter behandling.

2002-2009: Behandling, aktiv i stiftelsen af Idrætshuset m.v.

2009: Tilkendes fleksjob, arbejdsprøvning

2010: MB forløb (minus praktik da Otto allerede var i job ved opstart)

2009-2010: Fleksjob Idrætshuset: Undervisning

2010-nu: Aktivitetsmedarbejder i Idrætsforeningen Kæmperne, fleksjob 15-20 t. ugl.