Portræt af Rikke Bigum, 46 år, sosu-assistent & MB’er:

Når roen vinder indpas

Her er en forståelse, som vi ikke behøver at forklare.

Rikke er MB’er. Det har hun været i et års tid.

Jeg møder hende på arbejdspladsen, hvor hun er tilknyttet via MB-forløbets praktikordning – en ordning med undervisning hver 14. dag og praktik resten af tiden. Vi drikker kaffe i sensommersolen, mens vi snakker om, hvordan det sidste år har været for Rikke, især i sammenligning med tiden før.

Inden Rikke begyndte på MB-forløbet var hun i fuldt vigør som sosu-assistent. Hun fortæller, at det på alle måder var tilfredsstillende, og at hun her havde fundet sin hylde.

Længere tids sygdom var medvirkende til, at hun ikke længere kunne fungere i sit fuldtidsarbejde. En sygemelding betød, at hun langsomt gled væk fra sine faglige fællesskaber, og det var svært at vedligeholde de private netværk. Uro og stress kombineret med en svigtende tro på sig selv betød, at dagene gradvist blev sværere at overkomme.

Selvom Rikke i dag ikke er i tvivl om, at hun er et meget værdifuldt menneske med masser af evner, var det svært at genfinde den selvtillid, det krævede for at vende tilbage på arbejdsmarkedet igen. ”Der var så mange ting, fagligt og menneskeligt, som jeg ikke havde holdt rigtig ved lige. Jo længere tid der gik, jo længere væk fra mit professionelle jeg kom jeg.”

En dag fik Rikke tilfældigvis øje på en annonce for MB-forløbet. ”Jeg viste det til min sagsbehandler. Og så sagde han, at det skulle vi da helt sikker prøve! Heldigvis kunne jeg få en plads, og jeg er simpelthen så glad for mit praktiksted. Jeg er ikke bare en opvaskerkuli. Jeg bliver hørt og set. Og jeg får masser af ros.”

Siden Rikke blev tilknyttet MB-forløbet, har roen vundet mere indpas i hendes hverdag, og hun føler sig bedre tilpas. Livet har ikke altid været lige let for Rikke. Samtidig er hun også klar over, at hun ikke altid har reageret lige hensigtsmæssigt på livets udfordringer.

Især gennem de seneste måneder har Rikke oplevet en positiv udvikling på flere niveauer. Nogle af de gode skridt er blevet taget takket være de værktøjer, MB-forløbet har bragt med sig. Men det helt store lyspunkt er at være på arbejde. ”Jeg glæder mig til at møde. Hver gang.” som Rikke udtrykker det. ”Jeg bliver respekteret, som den jeg er. Har jeg en dårlig dag, så hiver min kollega mig lige til side, og vi får en rigtig god snak. Så kan jeg komme videre uden, at resten af dagen bliver ødelagt.”

I dag rummer Rikke sig selv og sit eget liv. Når hun går på arbejde, rummer hun de sårbare mennesker, hun dagligt møder i cafeen – også selvom det ikke altid er lige let. Hun forklarer: ”Mine kollegaer er altid klar med støtte. Her er en forståelse, som vi ikke behøver at forklare.”

Rikke arrangerer vandreture og udflugter, som alle har været store successer. Flere efterspørger flere arrangementer, nævner Rikke med et smil. ”Det er mit boost. Så selvom det nogle gange tapper min energi, så er det det værd!”

Hvis fremtiden kunne blive, som Rikke kunne ønske sig det, ville en fast plads på praktikstedet være det bedste.

 

Fakta:

MB er kort for medarbejder med brugererfaring. Når man taler om brugererfaring i denne sammenhæng, er det erfaringer fra selv at have brugt et eller flere tilbud i social- eller behandlingspsykiatrien.

Udover at have tilegnet sig en særlig kompetence gennem egne levede erfaringer, har MB’erne også en social-, sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelsesmæssig baggrund.

En MB’er er altså ligeså fagligt kompetent som medarbejder i social- eller behandlingspsykiatrien som enhver anden. Samtidig har MB’eren en ekstra viden om, hvordan det er at sidde på den anden side af bordet. Som MB’er kender man fornemmelsen af håbløshed, frustration, vrede, afmagt både i forhold til sig selv men også i mødet med systemet. En MB’er har selv oplevet, hvor stor en betydning selv de mindste sejre kan have, og derfor oplever både brugere og ansatte, at en MB’er besidder en særlig empatisk evne.

Et vigtigt omdrejningspunkt for MB’eren er også evnen til at formidle en brugers behov. Det kan være svært for en ansat uden brugererfaring at forstå fx en mani. MB’eren har via MB-forløbet lært, hvordan oplevelserne kan omsættes til et sprog, så kollegaerne opnår en større forståelse af den enkelte bruger.

Faglig og psykiatrisk karriere:

Følger senere.